Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Ptasia grypa

W związku z pojawieniem się nowych ognisk ptasiej grypy w obowiązują nastepujące obszary na terenie Gminy Dobra:

Zapowietrzony: miejscowości: Chrapczew, Czyste, Kolonia Czyste,
Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia, Długa Wieś, Januszówka, Kaczka, Moczydła, Piekary, Rzechta, Stawki,
Szymany, Ugory, Zagaj, Żeronice.

Zagrożony: miejscowości: Dąbrowa, Dobra, Józefów, Kościanki, Linne, Łeg Piekarski, Mikulice,
Miłkowice, Młyny Piekarskie, Ostrówek, Potworów, Rzymsko, Rzymsko BG, Skęczniew, Staruchy,
Stefanów, Strachocice, Strachocice Kol., Wola Piekarska, Zborów

Na obszarze zapowietrzonym nakazuje się:
a) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym zamkniętym miejscu w gospodarstwie;
b) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków z terenu gospodarstwa, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach w zakładzie zatwierdzonym do tego celu; ubocznych pochodzenia zwierzęcego, uchylającym rozporządzenie (WE) ubocznych pochodzenia zwierzęcego ),
c) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
d) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
e) posiadaczowi zwierząt prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub
z wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkańców gospodarstwa;
f) przechowywanie paszy i ściółki dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem
z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się:
a) wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego drobiu lub innych ptaków bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
b) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
c) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
d) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
e) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
f) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

- drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub

- drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

Na obszarze zagrożonym nakazuje się:
a) niezwłoczne usuwanie zwłok drobiu lub innych ptak6w, poprzez ich przetworzenie lub unieszkodliwienie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego ), w zakładzie zatwierdzonym do tego celu;
b) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, sciółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiot6w lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;
c) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób;
d) przechowywanie paszy i sci6lki dla ptak6w w sposób zabezpieczający przed kontaktem z gryzoniami oraz dzikimi ptakami oraz ich odchodami.

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:
a) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków utrzymywanych w gospodarstwie, bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
b) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
c) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;
d) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, jaj wylęgowych oraz konsumpcyjnych bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
e) transportu mięsa drobiowego z zakładów zlokalizowanych na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
f) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu, chyba że:

- drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi; lub

- drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem lub wodą przeznaczonymi dla drobiu.

Prosimy również z zapoznaniem się z ROZPORZĄDZENIEM NR 1/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 23 stycznia 2023 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu tureckiego

Pliki do pobrania

  • ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU - 1.74MB Pobierz Czytaj

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej