Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

„Ferie dla zdrowia z dala od używek” – skorzystaj z ulgi na basen!

„Ferie dla zdrowia z dala od używek” – skorzystaj z ulgi na basen!

Burmistrz Dobrej uprzejmie informuje, że w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Dobra a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Turku, dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujące na terenie Gminy Dobra będą mogły skorzystać z ulgi
w zakresie korzystania z Basenu Krytego OSiR w Turku.  

Ulga na korzystanie z basenu obowiązuje w okresie ferii zimowych tj. od 30.01.2023 r. do 12.02.2022r. w godzinach od 7:00 do 20:00 (od poniedziałku do piątku) oraz w godzinach od 9:00 do 20:00 (soboty i niedziele).

Koszt wejścia na basen dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Dobra wynosić będzie
7 zł., pozostałe koszty zostaną pokryte z budżetu gminy Dobra.

Podstawą skorzystania z ulgowego wejścia jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej!


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej