Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Zbiórka folii rolniczych 2023

Folie rolnicze

Folie rolnicze

W związku z ogłoszeniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejnej 3 edycji programu pn.: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w ramach którego Gmina Dobra planuje aplikować o środki finansowe, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych z terenu gminy Dobra przeznaczonych do utylizacji.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety oraz złożenie jej w Urzędzie Miejskim w Dobrej do 31 stycznia 2023 r. lub telefoniczne zgłoszenie pod nr 63 279 99 31

Ze względu na ograniczone środki finansowe jakie Gmina Dobra może pozyskać z NFOŚiGW o udziale rolników w programie zbiórki odpadów będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Zbiórka odpadów rolniczych jest finansowana w 100% z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminy Dobra, prosimy zatem, aby ankiety wypełniać rzetelnie. Planowany termin zbiórki druga połowa 2023 roku.

O formie i dokładnym terminie zbiórki będziemy informować po zakwalifikowaniu się Gminy do ww. programu.

Pliki do pobrania


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej