Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa

30 grudnia 2022 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” oraz powołania kapituły przedmiotowego konkursu.

Konkurs skierowany jest do wszystkich sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, które w latach 2010 – 2022 realizowały projekty finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

Wszystkie niezbędne informacje wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie:

Termin naboru zgłoszeń upływa z dniem 23 stycznia 2023 roku (poniedziałek). O jego przyjęciu decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Zachęcamy Państwa do przesyłania zgłoszeń

Kontakt do osób udzielających informacji na temat konkursu:
Marta Gajowiak, tel.: 61 626 65 28
Delfina Okoniewska, tel.: 61 626 65 29.


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej