Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Projekt: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra" mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Skęczniewie oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w okresie realizacji projektu, co przyczyni się do rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach objętych wsparciem. Inwestycja w ramach projektu prowadzi do rozbudowy elementów małej infrastruktury, stanowiących element systemu kanalizacyjnego funkcjonującego i tworzonego na obszarach gminy Dobra, co w pełni wpisuje się w operacje typu „Gospodarka wodno — ściekowa" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020.
Wartość realizowanej operacji: 3 119 900,00 zł, w tym środki EFRROW: 1 315 709,00 zł.


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej