Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

17 miesięcy z usługą indywidualnego transportu „Door to Door”

Usługa transportowa „Door to Door” dla mieszkańców Gminy Dobra rozpoczęła się z dniem 01 kwietnia 2021 r. Rozpisana została na okres 21 miesięcy, więc do końca trwania projektu pozostało tylko 106 dni (ponad 3 miesiące). W okresie od 01.04.2021 r. do 31.08.2022 r. z usługi indywidualnego transportu skorzystało 158 osób, pokonując ponad 73 000 km.

Usługa ma na celu przeciwdziałać wykluczeniu, zapewnić mobilność osobom niepełnosprawnym, schorowanym, mającym problemy z poruszaniem się oraz osobom w podeszłym wieku. Mieszkańcy naszej gminy w wielu kwestiach związanych z funkcjonowaniem społecznym napotykają często bariery transportowe, dlatego, aby dotrzeć do lekarzy, urzędów czy gabinetów rehabilitacyjnych bardzo chętnie korzystają z transportu „Door to door”.

Przystępując do projektu mieliśmy obawy, czy znajdą się osoby zainteresowane taką formą transportu, zakładając wskaźnik uczestników na poziomie 100 osób.   Siedemnaście miesięcy z usługą indywidualnego transportu dla osób mających problemy w samodzielnym poruszaniu się pokazały, że ten projekt jest bardzo potrzebny w naszej gminie i w dużej mierze rozwiązuje problemy związane z brakiem transportu publicznego, a niejednokrotnie jest o wiele lepszym rozwiązaniem, gdyż przejazdy są celowe i dostosowane do indywidualnych godzin. W związku z tym zachęcamy do korzystania nie tylko tych, którzy nie mogą poruszać się samodzielnie, ale również osoby, które ze względu na stan zdrowia potrzebują pomocy drugiej osoby.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: nr tel. 533 384 080

 

 

 

 

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej