Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Nowe pojemniki na odpady zmieszane dla mieszkańców Gminy Dobra

Nowe pojemniki na odpady zmieszane dla mieszkańców Gminy Dobra

W czerwcu Gmina Dobra przekaże Państwu pojemniki na śmieci zmieszane oraz popiół, z których będzie można korzystać od 1 lipca 2022 roku.

Obecnie kosze na śmieci, które posiadamy w naszej gminie są własnością firmy Eko Gab. Zgodnie z obowiązującym w całej Polsce systemem odbierania odpadów, który nakłada na gminę obowiązek ich odbioru i zagospodarowania Gmina Dobra ogłosiła przetarg na odbiór odpadów komunalnych, na podstawie którego podpisano umową, która będzie obowiązywała od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2023r.

Po 30 czerwca nastąpi wygaśnięciu dotychczasowej umowy, kosze należące do firmy Eko-Gab należy przygotować do zwrotu.

Gmina Dobra przygotowując, się do przetargu na kolejny okres odbioru odpadów komunalnych postanowiła zakupić kosze na śmieci dla mieszkańców, dzięki czemu kwoty w przetargu zawierają jedynie opłatę za odbiór odpadów bez dodatkowych kosztów związanych z koniecznością wyposażenia nieruchomości w pojemniki.

Samorząd gminy Dobra dla Państwa wygody zakupił kosze na zmieszane odpady komunalne oraz popiół o pojemności 120l i 240l a dla zbiorowych  (bloki) o pojemności 1100 l tak, aby każdy mieszkaniec wyposażony został w pojemnik o pojemności min. 60l na mieszkańca. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną wyposażeni w kosze o pojemności dostosowanej do ilości osób zgłoszonych w deklaracji opłaty za odpady. Zakupione pojemniki posiadają atesty są w pełni sprawne i będą one przekazane Państwu na zasadzie użyczenia. Rodzina 1-2 osobowa otrzyma kosz 120l, 3-4 osobowa 240l, a 5-6 osobowa 240l+120l itd., Pojemniki będą do odbioru na wsiach u sołtysów, natomiast dla Mieszkańców Miasta Dobra w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dobrej ul. Łąkowa 4 w godzinach 7.00 17.00.

Przekazane kosze mieszkańcy mają obowiązek utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznymi oraz wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem tzn. do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz popiołów. W pojemnikach tych nie wolno gromadzić śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, trawy i gałęzi, odpadów z remontów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ani innych odpadów podlegających segregacji. Koszy nie wolno niszczyć, ani oddawać do używania osobom trzecim. Przed rozpoczęciem użytkowania kosza bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z pojemników na odpady komunalne, który znajduje się na drugiej stronie niniejszego pisma.

W razie dodatkowych pytań bardzo proszę o kontakt z  Urzędem Miejskim w DOBREJ tel 63 279 99 31

Galeria

Brak nazwy

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej