Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Kolejny sukces dla Gminy Dobra!

W dniu 03.06.2022r gościliśmy Pana Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, który podpisał umowy w ramach programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2020+ w związku z roztrzygnięciem XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, z Wójtami Gminy Turek, Przykona, Brudzew, Kawęczyn, Malanów, Władysławów oraz Burmistrzem Dobrej. W ramach tego programu w naszej gminie sołectwo Mikulice otrzymało 35 703,00 zł na projekt pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji” , a Miasto Dobra 34 000,00 zł na projekt pn. „Budowa placu zabaw w mieście Dobra, jako miejsca wypoczynu i rekreacji”. W ramach dofinansowania zostaną wykonane place zabaw. Dziękujemy Panu Marszałkowi za wybranie naszej gminy celem podpisania umowy w powiecie tureckim. Jest to dla nas szczególne wyróżnienie i ogromny zaszczyt.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej