Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Rehabilitacja lecznicza dla ubezpieczonych w KRUS rolników oraz ich dzieci

BEZPŁATNA REHABILITACJA LECZNICZA

ZA POŚREDNICTWEM KRUS

 

Placówka Terenowa KRUS w Turku zaprasza Rolników do korzystania
z rehabilitacji leczniczej realizowanej przez Kasę w ramach 21-dniowych turnusów rehabilitacyjnych w Centrach Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Świnoujściu, Kołobrzegu i Jedlcu.

Na turnusy rehabilitacyjne są kierowane osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:

 

 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnymzakresie,
 • podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą ,
 • z tytułu niezdolności do pracy
  i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

 

Głównym celem prowadzonej rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły jej przywrócenie w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji.

Druki wniosków obowiązujących w KRUS dostępne są w każdej Placówce Terenowej Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

 

Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone przez lekarza leczącego (morfologia, OB, mocz, EKG oraz opis RTG klatki piersiowej) oraz numer telefonu kontaktowego.

 

Wypełniony wniosek należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) w PT KRUS w Turku lub w  Placówkach Terenowych w Koninie, Kole i Słupcy. Po akceptacji wniosku przez lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują propozycję wyjazdu do Centrów Rehabilitacji Rolników.

 

Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszt przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Koninie pod numerem telefonu (63) 2783623 lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

 

Kierownik PT KRUS w Turku
dr Robert Żółtaszek

 

 

 

INFORMACJA

O TURNUSACH REHABILITACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KRUS dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

 

Szanowni Państwo !

 • Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania przez rolników i domowników (podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników) oraz osoby mające ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy
  (i zachowały zdolność do samodzielnej egzystencji) z rehabilitacji leczniczej za pośrednictwem KRUS. Rehabilitacja dotyczy schorzeń narządu ruchu oraz układu krążenia.
 • Rehabilitacja realizowana jest w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w: Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu.
 • Ponadto informujemy o uruchomieniu nowego profilu  rehabilitacji
  u pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, której celem będzie: wzmocnienie systemu oddechowego, remisja choroby w przypadku ozdrowieńców, poprawa wydolności wysiłkowej, krążeniowej i sprawności oddechowej, wzmocnienie siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej, poprawa kondycji psychofizycznej, poprawa stanu funkcjonalnego i jakości życia, wsparcie zdrowia psychicznego.

Rehabilitacja powinna być przeprowadzona po co najmniej 12 tygodniach od zachorowania.

 

 • Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni, a rolnik ma zagwarantowane zabiegi lecznicze zgodne z profilem skierowania, całodobowe wyżywienie oraz noclegi.

 • Podstawę do skierowania na rehabilitację leczniczą stanowi: Wniosek
  o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza POZ lub lekarza specjalistę (druk do pobrania na stroniewww.krus.gov.pl).
 • Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać
  w Placówce Terenowej KRUS w Turku tel. 63 2783623.

 

 

Kierownik PT KRUS w Turku
dr Robert Żółtaszek

 

 

 

 

Pliki do pobrania

 • BEZPŁATNA REHABILITACJA LECZNICZA ZA POŚREDNICTWEM KRUS - 231.19kB Pobierz Czytaj
 • INFORMACJA O TURNUSACH REHABILITACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KRUS... - 308.61kB Pobierz Czytaj

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej