Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Roczek "DOOR TO DOOR"

Za nami pierwszy rok świadczenia usługi transportowej „Door to door”. Transporty w Gminie Dobra są realizowane od dnia 01 kwietnia minionego roku.
W styczniu 2022 r. „Usługa indywidualnego transportu door to door w Gminie Dobra” zajęła II miejsce w wojewódzkim konkursie pod nazwą: „Wielkopolska Otwarta na Innowacyjny Samorząd”. Na terenie naszej Gminy gościliśmy przedstawicieli z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, którzy wręczyli Burmistrzowi Dobrej Tadeuszowi Geblerowi statuetkę oraz dyplom za wprowadzenie wyżej wymienionej usługi.
Po roku funkcjonowania - do usługi door to door zakwalifikowano 178 mieszkańców Gminy Dobra (w tym 68 osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności). Do dnia 1.04.2022 r. z usługi skorzystało 138 osób, zrealizowano 1008 kursów i przejechano ponad 50 000 km.
Nasi uczestnicy jako cel przejazdów wybierali najczęściej cel zdrowotny (wyjazdy do lekarzy specjalistów i rehabilitację zdrowotną), ale często też świadczyliśmy transporty w celu aktywizacji społeczno-zawodowej (np. Urząd Pracy, ZUS, PCPR, MGOPS, Urząd Gminy w Dobrej, Sąd Rejonowy w Turku, Starostwo, Urząd Skarbowy itp.). Zapewniliśmy też kilkanaście transportów umożliwiających dostęp do kultury min. wyjazdy na różnorodne uroczystości gminne, powiatowe, wyjazdy do miejsc kultu religijnego, zwiedzanie Gołuchowa, wyjazdy do kina czy teatru. Większość przejazdów świadczyliśmy standardowo – na terenie Gminy Dobra i powiatu tureckiego- jednak zrealizowaliśmy też transporty do bardziej oddalonych miejsc takich jak: Łódź, Warszawa, Poznań, Konin, Koło czy Kalisz.
W 2021 roku odpłatność za usługi transportowe nie była pobierana. Do końca bieżącego roku (2022) transport nadal będzie całkowicie bezpłatny dla zakwalifikowanych mieszkańców naszej Gminy. W ciągu przyszłych dwóch lat tj. 2023 r. i 2024 r., usługa nadal będzie świadczona - jednak zmianie ulegną zasady o których będziemy na bieżąco informować naszych mieszkańców.
Przypominamy, że usługa „Door to door” jest skierowana do pełnoletnich mieszkańców Gminy Dobra posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, bądź deklarujących problemy w poruszaniu się ze względu na stan zdrowia lub podeszły wiek. Przejazdy odbywają się od miejsca zamieszkania do konkretnego, określonego przez użytkownika miejsca, zgodnie z zasadą „od drzwi do drzwi”. Uczestnicy ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta, lub obecności osoby towarzyszącej (członka rodziny).
Po roku z usługą „Door to door” możemy śmiało powiedzieć, że zdecydowanie wpłynęła ona na poprawę jakości życia mieszkańców, szczególnie osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dziękujemy mieszkańcom za docenienie naszej działalności oraz zapraszamy do dalszej współpracy.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej