Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

"Nasza wieś, naszą wspólną sprawą" - konkurs ofert

1 kwietnia 2022 r. ogłoszono kolejną edycję otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” celem wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój obszarów wiejskich.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na obszarach wiejskich i dotyczy realizacji projektów w sołectwach (miejscowościach) uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.

Szczegółowe informacje nt. konkursu można znaleźć na stronach internetowych:

https://bip.umww.pl/292---489---k_85---k_77---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nasza-wies-1-101054234 lub

https://www.umww.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nasza-wies-nasza-wspolna-sprawa-1


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej