Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Droga w Żeronicach oraz drzewa miododajne - oddane

10.12.2021 r. w Dobrej gościliśmy Pana Rafała Gila Zastępcę Dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Pan Rafał Gil wraz z Burmistrzem Dobrej Tadeuszem Geblerem, Zastępcą Burmistrza Przemysławem Tomczakiem oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej w Dobrej Tomaszem Gilem dokonali uroczystego oddania kilku inwestycji.
W pierwszej kolejności została odebrana droga Gminna Ugory-Żeronice. 1115 metrowy odcinek został zrealizowany za kwotę 675 022,77 zł i wykonany został przez Zakład Usługowo – Produkcyjny Roboty Drogowo – Budowlane „ROL-DRÓG" Rafał Świątek z Rajska.
Na tą inwestycję zostały pozyskane środki z Województwa Wielkopolskiego w ramach dofinansowania budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m – w kwocie 113.500,00 złotych. Pozostała kwota inwestycji w wysokości 561 522,77 zł pochodziła z budżetu Gminy Dobra.
Następnie został dokonany odbiór drzew miododajnych (klony) w ilości 80 sztuk, które zostały nasadzone w parku za Centrum Kultury w Dobrej. Wartość inwestycji to kwota 16 031,52 zł z czego 14 428,36 zł to kwota dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast pozostałe 1603,16 zł to wkład własny z budżetu gminy Dobra.
Dla przypomnienia w ubiegłym roku zostały również pozyskanie pieniądze na zakup drzew miododajnych, które to drzewa zostały posadzone również w parku za Centrum Kultury w Dobrej, w parku w Skęczniewie oraz przy Stadionie Miejskim w Długiej Wsi. Wówczas posadzono 109 drzew za kwotę 21863,85 z czego 19 677,47 zł pochodziło z Urzędu Marszałkowskiego.
Dzięki pozyskanym środkom nasadziliśmy znacznie więcej drzew niż zostało wyciętych w skutek pielęgnacji lub prowadzonych inwestycji.
Za wszystkie środki jakie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego składamy podziękowania w szczególności Panu Wicemarszałkowi Krzysztofowi Grabowskiemu oraz Wicedyrektorowi Rafałowi Gilowi. Liczymy na dalsze wsparcie, gdyż wnioski na kolejne dofinansowania, na drogi oraz drzewa miododajne zostały już złożone.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej