Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Dotacje dla OSP na termomodernizacje budynków strażnic

Siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobra otrzymało 90-cio procentowe dofinansowanie z środków WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na termomodernizacje budynków strażnic.

W dniu 17 oraz 23 listopada  2021 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler wraz z Panią Skarbnik Beatą Kmieć oraz prezesi ochotniczych straży pożarnych podpisali umowy o dofinansowanie projektów  realizowanych w ramach naboru: "Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierającego działalność ochotniczych straży pożarnych".

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach tego naboru dofinansował projekty polegające na termomodernizacji budynków ochotniczych straży pożarnych, w tym montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz ogrzewania elektrycznego na potrzeby OSP. Wsparcie ze strony WFOŚiGW w Poznaniu ma charakter dotacji do wysokości 90 % kosztów kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 30 tys. zł. Dzięki realizacji tych projektów uzyskany zostanie efekt ekologiczny polegający na redukcji emisji CO2 do atmosfery.

W ramach ww. naboru dotacje otrzymały następujące projekty:

  • Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strachocicach.” Całkowity koszt 33 500,00 zł, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu w kwocie: 30 000,00 zł.
  • Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Potworowie.” Całkowity koszt 34 000,00 zł, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu w kwocie: 30 000,00 zł.
  • Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzechcie.” Całkowity koszt 33 500,00 zł, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu w kwocie: 30 000,00 zł.
  • Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie.” Całkowity koszt 33 500,00 zł, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu w kwocie: 30 000,00 zł.
  • Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż instalacji ogrzewania elektrycznego oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzymsku.” Całkowity koszt 33 500,00 zł, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu w kwocie: 30 000,00 zł.
  • Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach.” Całkowity koszt 33 400,00 zł, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu w kwocie: 30 000,00 zł.
  • Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Linnem.” Całkowity koszt 28 000,00 zł, dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Poznaniu w kwocie: 25 200,00 zł.

https://www.wfosgw.poznan.pl

 

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej