Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym Dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci byłych pracowników PPGR.

Gmina Dobra zaprasza do składania wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Projekt zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.

Celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy łącznie spełniają wszystkie warunki:

• zamieszkują w miejscowości/gminie, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

• są członkami rodzin (w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących w PGR-ach,

• nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wraz z formularzem kontaktowym oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrej. Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

Termin składania oświadczeń upływa w dniu 4.11.2021 r.

Złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Realizacja projektu przez Gminę Dobra uzależnione jest od pozyskania grantu oraz jego wysokości.

Gmina Dobra zastrzega, iż w przypadku nie otrzymania grantu w pełnej wysokości
na zadanie, wprowadzi dodatkowe kryteria wyboru osób uprawnionych do udziału w programie.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacje można również uzyskać kontaktując się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dobrej pod numerem telefonu:  (63) 279 90 11, (63) 279 99 22

Pliki do pobrania

  • oświadczenie_zgoda_przetwarzanie_GRANTY PPGR - 94kB Pobierz
  • Oświadczenie_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu - 141kB Pobierz
  • Oświadczenie_rodzica_opiekuna_prawnego - 141kB Pobierz

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej