Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

"Poznaj Polskę" - przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Beneficjent : Gmina Dobra

na podstawie porozumienia nr MEiNB/2021/DPI/852 z dnia 5 października 2021r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: ”Poznaj Polskę” realizuje w 2021 r. następujące zadania.

  1. Organizację 3 dniowej wycieczki dla 21 uczniów kl. IV – VIII oraz 2 opiekunów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewiczaw Dobrej do Krakowa, Wadowic i Oświęcimia;

 

Wartość dofinansowania : 9 067,00 zł

 

Koszt całkowity : 11 334,00 zł

 

  1. Organizację 1 dniowej wycieczki dla 40 uczniów kl. I – III oraz 4 opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Piekarach do Torunia;

 

Wartość dofinansowania : 3 848,00 zł

 

Koszt całkowity : 4 810,00 zł

 

  1. Organizację 1 dniowej wycieczki dla 45 uczniów kl. IV– VIII oraz 4 opiekunów ze Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Piekarach do Warszawy;

 

Wartość dofinansowania : 4 998,00 zł

 

Koszt całkowity : 6 248,00 zł

 

Wysokość całkowita dofinansowania  : 17 913,00 zł ( słownie złotych : siedemnaście tysięcy dziewięćset trzynaście )

Wartość całkowita zdania : 22 392,00 zł ( słownie złotych : dwadzieścia dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa )

Galeria

Brak nazwy

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej