Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Błękitno - zielone inicjatywy dla Wielkopolski

Trwają prace nad  zagospodarowaniem zielenią terenu rekreacyjnego w miejscowości Piekary. Założeniem projektu jest stworzenie rekreacyjnej przestrzeni zielonej, poprzez wykonanie nasadzeń drzew liściastych i krzewów iglastych. Wprowadzona zieleń podniesie walory rekreacyjne terenu. Planowany do realizacji projekt związany jest z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, a w ostatecznym efekcie poprawi estetykę miejscowości Piekary. Zgodnie ze strategią rozwoju miejscowości Piekary, przyjętą przez zebranie sołeckie, zagospodarowanie tego terenu ma stworzyć przestrzeń zieloną o charakterze rekreacyjnym. Planowany zakres działań obejmuje zakup sadzonek drzew, krzewów, zakup materiału ogrodniczego tj. tkanina ściółkująca oraz wykonanie usług nasadzenia zakupionych roślin, co bezpośrednio wiąże się z realizacją zadania. Tak zagospodarowana przestrzeń wpłynie na podniesienie atrakcyjności tego regionu, co wpływa także na walory turystyczne naszej gminy.

Galeria

Brak nazwy  / Teren w trakcie przygotowania.
Brak nazwy  / Teren w trakcie przygotowania.
Brak nazwy  / Mieszkańcy miejscowości Piekary podczas prac porządkowych terenu.

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej