Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Pięknieje Wielkopolska Wieś

Pięknieje Wielkopolska Wieś  / Logo programu Pięknieje Wielkopolska Wieś/herb Samorządu Województwa Wielkopolskiego/herb Gminy Dobra

Pięknieje Wielkopolska Wieś / Logo programu Pięknieje Wielkopolska Wieś/herb Samorządu Województwa Wielkopolskiego/herb Gminy Dobra

W związku z złożonym przez gminę Dobra wnioskiem o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w Piekarach” w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” Samorząd Województwa Wielkopolskiego udzielił dotacji w wysokości 47 000,00 zł.

Całkowita wartość realizacji projektu wynosi 71 999,37 zł.

Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Dobra, w tym fundusz sołecki miejscowości Piekary, który wynosi 15 000,00 zł. Koszty kwalifikowalne obejmą wybudowanie altany, zakup elementów siłowni zewnętrznej, wykonanie ogrodzenia oraz nasadzenie roślin. Planowany wkład własny mieszkańców w realizację projektu, który obejmuje prace przygotowawcze i porządkowe został oszacowany na 2 000,00 zł.

Projekt ma zostać zrealizowany do 15 listopada 2021 r.


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej