Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Zasłużony dla Gminy Dobra - Bene Meritus

Tytuł Zasłużony dla Gminy Dobra – Bene Meritus zostaje przyznany za szczególne zasługi dla rozwoju Gminy Dobra, osobom, organizacjom społecznym i zawodowym, stowarzyszeniom lub instytucjom, które w sposób widoczny przyczyniły się do rozwoju gminy, pomnożenia jej dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. Tytuł ten zostaje w szczególności przyznany za zasługi w dziedzinach takich jak oświata, nauka i kultura, ochrona życia i zdrowia, sport, krzewienie kultu religijnego, inicjatywy gospodarcze, obronność ojczyzny, praca społeczna na rzecz mieszkańców oraz inne, które mają znaczenie dla rozwoju Gminy Dobra.

Dzisiaj tj. 01.09.2021 r. Burmistrz Dobrej podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dobrej dokonał uroczystego wręczenia Aktu Nadania Tytułu „Zasłużony dla Gminy Dobra – Bene Meritus”. Odznaczenie otrzymali Leon Weintraub, który przyjechał osobiście oraz Aleksander Łaziński, który otrzymał odznaczenie pośmiertne.

Pan Leon Weintraub, dzisiaj zaszczycił nas swoją obecnością i został odznaczony osobiście. Leon Weintraub jest potomkiem związanej z Dobrą rodziny Bajrach. Był więźniem obozów koncentracyjnych. Jest doktorem nauk medycznych oraz cenionym ginekologiem. W poszukiwaniu swoich korzeni w 2002 r. trafił do Dobrej. Wykupił od Żydowskiej Gminy Wyznaniowej we Wrocławiu dwie działki w centrum miasta Dobra, w miejscu pierwszego cmentarza żydowskiego i placu po synagodze. Pierwszą działkę uporządkował, tworząc tam Miejsce Pamięci i Skupienia. Drugą dał bezpłatnie Gminie Dobra pod targowisko. Włączył się w realizacje projektu Szkoła Dialogu realizowanego przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej, co skutkowało między innymi utworzeniem miejsca pamięci na żydowskim cmentarzu przy wjeździe do Dobrej od strony Warty. Dzisiejsza obecność Pana Leona Weintrauba była, krótką lekcja historii udzieloną uczniom oraz wszystkim zgromadzonym na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. 1 września to dobry czas na wspomnienie wydarzeń sprzed 82 lat oraz wysłuchanie i docenienie osoby, której przyszło żyć w czasach wojny.

Drugą osobą, której przyznano tytuł „Zasłużony dla Gminy Dobra – Bene Meritus” jest Aleksander Łaziński. Urodził się w 1894 r. w Dobrej. Z wykształcenia był nauczycielem, został pierwszym nauczycielem Szkoły w Świnicach Warckich, jej kierownikiem oraz nauczycielem św. Faustyny Kowalskiej. Od 1923 r. był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Dobrej. Przez lata starał się wyprowadzić dorosłą część społeczeństwa miasta i okolic Dobrej z analfabetyzmu. Był Prezesem organizacji prowadzącej bibliotekę w Dobrej. Podczas okupacji podjął próbę otwarcia szkoły. Został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, a następnie w Mauthausen, gdzie zmarł 16 stycznia 1941 r.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej