Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Kolejne dofinansowane inwestycje w Gminie Dobra

Dzisiaj Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler wraz z Skarbnik Dobrej Beatą Kmieć w Urzędzie Gminy w Przykonie podpisali dwie umowy pomiędzy Gminą Dobra, a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego.

Pierwsza z umów dotyczy udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 113 500 zł na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m. w miejscowości Żeronice.

Druga podpisana umowa dotyczy przyznania dotacji celowej w wysokości 47 000 zł na współfinansowanie projektu pn: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w Piekarach”, realizowanego w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej