Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Studnia nr 3 w Rzymsku - podpisanie umowy na wykonanie robót

Podpisanie umowy  / Na zdjęciu wiceburmistrz Dobrej Przemysław Tomczak oraz Marzena Gruberska

Podpisanie umowy / Na zdjęciu wiceburmistrz Dobrej Przemysław Tomczak oraz Marzena Gruberska

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miejskim w Dobrej odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Gminą Dobra, a Firmą „Gruberski” Zakład Wiertniczy Marzena Gruberska na realizacje projektu robót geologicznych pt: „Wykonanie otworu nr 3 w osadach kredytowych na ujęciu wód podziemnych zlokalizowanych w miejscowości Rzymsko, działka nr 6/1”.

W ramach podpisanej umowy zostaną wykonane roboty wiertnicze otworu nr 3 z przeznaczeniem  na studnię mającą wchodzić w skład ujęcia wód podziemnych wykorzystywanego przez wodociągi komunalne. Obecnie ujęcie składa się z 2 studni czwartorzędowych (studnia nr 1 wykonana została w lipcu 1970 r. do głębokości 45,0 m. oraz studnia nr 2 wykonana została w październiku 2010 r. do głębokości 45,0 m).

Ze względu na możliwe niedobory oraz w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw wody została podjęta decyzję  o wykonaniu studni nr 3, która będzie ujmowała do eksploatacji osady kredowe. W przypadku korzystnych parametrów hydraulicznych osadów wodonośnych oraz dobrej jakości wód podziemnych piętra kredowego planuje się, że otwór nr 3 zostanie studnią podstawową, z której będzie prowadzony pobór, natomiast istniejące studnie nr 1 i 2 będą awaryjnymi działającymi w przypadku awarii lub niedoboru wód z studni nr 3.

Głębokość  i  konstrukcja  otworu nr 3  musi  zostać  dostosowana  do  rzeczywistych warunków  geologicznych  w  celu  poprawnego  wykonania  zadania  geologicznego.  W  związku  z  powyższym  określona  w  projekcie  orientacyjna  głębokości  otworu wynosi 99,0 m.

Całkowity koszt wykonania odwiertu wynosi 152 524,92 zł.

Galeria

Podpisanie umowy zdjęcie nr 2  / Na zdjęciu wiceburmistrz Dobrej Przemysław Tomczak oraz Marzena Gruberska - zdjęcie nr 2

Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej