Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Pomagamy złożyć wniosek 300+ - gminny punkt konsultacyjny

Szanowni Mieszkańcy

Burmistrz Dobrej wychodząc naprzeciw mieszkańcom Gminy informuje, że we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Turku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej zostanie utworzony  punkt konsultacyjny w zakresie:

- założenia profilu PUE (który umożliwia wysłanie wniosku 300+ drogą elektroniczną),

- wyjaśnienia wątpliwości dotyczących złożenia wniosku 300+,

- pomocy w wypełnieniu i wysłaniu wniosku 300+.

Porady udzielane będą przez pracownika ZUS 15.07.2021 r. od 8.00 do 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10

Na miejscu będzie można również potwierdzić profil zaufany, dzięki któremu w przyszłości będzie można składać wiele wniosków i podpisywać dokumenty.

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną  za pośrednictwem:

- platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

- portalu Emp@tia

- bankowości elektronicznej.

ZUS wypłaci świadczenie wyłącznie na konto bankowe wskazane we wniosku.

Osoby chcące wykorzystać obecność pracownika ZUS i wysłać w jego asyście wniosek drogą elektroniczną prosimy o przygotowanie:

- dowodu osobistego,

- nr rachunku bankowego na który ma być przekazane świadczenie,

- adresu e-mail,

- numeru telefonu,

- danych dzieci (w tym PESEL),

- adresów szkół do których będą uczęszczać dzieci,

- oraz orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli takie posiada).


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej