Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w DobrejDobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej
pl. Wojska Polskiego 10
tel.: 63 279 90 11
e-mail: um@dobra24.pl

Remont drogi gminnej Dobra - Linne - Ostrówek

28.06.2021 r. odbyło się podpisanie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Dobra, o dofinansowanie zadania pt: "Remont drogi gminnej Dobra - Linne - Ostrówek" realizowanego ze środków Rządowego Rozwoju Dróg.

Łączna kwota dofinansowanie wynosi 2 363 848,85 zł. Kwota ta nie może być wyższa niż 80% łącznych wydatków kwalifikowanych brutto w ramach realizowanego zadania. W związku z tym, na ten cel z budżetu gminy Dobra zostały przeznaczone środki w wysokości 590 712,22 zł.

Droga Dobra - Linne - Ostrówek zostanie wyremontowana na odcinku około 3,2 km.


Powyższa informacja pochodzi ze strony www.dobra24.pl
© Dobra24- serwis informacyjny Urzędu Miejskiego w Dobrej