Podział administracyjny

Sołectwo Ugory

Sołtys: Marlena Grzelka

Sołectwo zamieszkałe przez 180 osób położone wzdłuż drogi powiatowej Dobra-Przykona. Zajmuje powierzchnię 319 ha. Miejscowość położona na północ od Dobrej. Wieś powstała w wyniku procesów uwłaszczeniowych w XIX wieku na terenach Żeronic. Obecnie Ugory i Żeronice stanowią w zasadzie jeden zespół osadniczy. Na mapach topograficznych na dzisiejszych gruntach wsi można odnaleźć takie nazwy topograficzne jak Kantorka (od strony Dobrej) i Kociaty (od Boleszczyna). Grunty wsi Żeronice i Ugory są ze sobą często tak poprzeplatane, że tylko geodeci i właściciele pól są zorientowani, do której miejscowości przynależą.

Nazwę można tłumaczyć bezpośrednio od słowa ugory czyli użytków rolnych pozostawionych odłogiem. Dawniej ugory były to też ogródki, sady, warzywniki. Być może chodziło o warzywniki z folwarku żeronickiego.

Mieszkaniec tej miejscowości to – ugorzanin.
 

Historia wsi

Wzmiankę o Ugorach trudno odnaleźć nawet w późnych XIX wiecznych, a nawet pochodzących z początku XX wieku opracowaniach i dokumentach. Nie ma także żadnej wzmianki o Ugorach w spisach miejscowości należących wówczas do parafii zarówno rzymsko-katolickich jak i ewangelickich. Wieś wyodrębniona została bez wątpienia z gruntów wsi Żeronice. Samo sołectwo utworzono za sprawą grupy żeronickich separatystów, którzy zapragnęli wziąć sprawy w swoje ręce.

Przed wieloma latami istniała obawa, że część wsi przestanie istnieć ze względu na możliwość uruchomienia odkrywki węgla brunatnego. Geolodzy tutaj bowiem trafili na pokłady węgla brunatnego, którego zbyt mało aby opłacało się go wydobywać. Do dzisiaj po okolicy krążą anegdoty jak to kopiący studnie zamiast do źródła wody dokopywali się do węgla.

Dzisiejszy obraz wsi

Wieś ma charakter rolniczy, choć tutejsi mieszkańcy przejawiają szereg inicjatyw gospodarczych pośrednio bądź bezpośrednio związanych z rolnictwem. Niegdyś wielka atrakcja tego rejonu, czyli zbiornik retencyjny na Teleszynie, świeci pustkami przez co stał się bardzo atrakcyjnym miejscem dla wędkarzy. Zbiornik jest miejscem organizacji zawodów niemal wszystkich kół wędkarskich działających na terenie powiatu tureckiego. Przy drogach można spotkać kapliczki i krzyże.

 

źródło: Stanisław Stasiak, Miasto i Gmina Dobra, przewodnik turystyczny, 2014 r.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy