Podział administracyjny

Sołectwo Strachocice Kolonia

Sołtys: Alicja Grzelak

Wieś sołecka położona na południe od Dobrej, po lewej stronie od drogi krajowej nr 83 jadąc w kierunku Sieradza. Wieś powstała w wyniku regulacji uwłaszczeniowych w XIX wieku. Kolonistami w zasadzie byli polscy chłopi. Nie zachowały się ślady budownictwa folwarcznego.

Sołectwo Strachocice Kolonia powstało w wyniku podziału sołectwa Strachocice. Składa się teoretycznie z trzech wsi: Strachocic Kolonii, Kościanek i Młynów Strachockich. Teoretycznie, ponieważ ta ostatnia wieś jest niezamieszkała. Sołectwo zamieszkuje przez około 200 osób. Jego powierzchnia wynosi 241 ha.

Wieś przyjęła nazwę od sąsiedniej miejscowości. Drugi człon nazwy pochodzi oczywiście z XIX w. kiedy to procesy osadnicze były w wielu regionach silnie rozwinięte. Nowe osady nazywano koloniami. Często powstawały na bazie parcelowanych folwarków będących w przeszłości własnością szlachecką.

Historia wsi.

Jako, iż Sołectwo Strachocice Kolonia podzielone jest na poszczególne wioski, każda z nich ma swoją dedykowaną historię.

STRACHOCICE KOLONIA

Nie udało się nam dotrzeć do żadnych informacji na temat jej powstania. Wiadomo jedynie, że jest częścią Strachocic, a o jej historii możecie Państwo poczytać w materiałach dotyczących sołectwa Strachocice Wieś.

MŁYNY STRACHOCKIE

Historia tej miejscowości jest dość szeroko udokumentowana. Pierwsza wzmiankę o niej jaką udało nam się odnaleźć pochodzi z 1611 roku. Wówczas ówczesny właściciel Młynów S. Janusz Zaręba z Kalinowy sprzedał je wraz z Głuchowem, Zaspami Strachockimi i posiadanymi częściami Wilczkowa Andrzejowi Mączyńskiemu. Otrzymał za to 25.500 dukatów. Syn nowego właściciela, a następnie jego spadkobierca już w 1639 roku sprzedał Młyny wraz z innymi należącymi do niego posiadłościami Marcinowi i Janowi Walewskim synom Adama Walewskiego za kwotę 90.000 dukatów. W owym czasie części w Młynach Skęczniewskich, posiadali także Zalewscy. W jednym z dokumentów z 1645 roku mowa jest o tym, że działy w tej wsi otrzymali Kazimierz i Andrzej Zalewscy. W 1669 roku Kazimierz już nie żył jego brat Andrzej skwitował wówczas odprawę między innymi na Młynach S. jego żonie Annę z Tomickich, która posiadała oprawę między innymi na tej wsi. Następnie za 40.000 dukatów sprzedał jej należne mu po bracie dobra w tym na Młynach S.W 1684 roku części w Młynach otrzymał w spadku po cioci Annie ksiądz Apolinary Tomicki - oddał Andrzejowi Niemojskiemu z Lubieńca. Ten zaś w 1686 roku sprzedał je Konstantynowi Waliszewskiemu za 40.000 dukatów. Ostatnią ratę w wysokości 6.500 dukatów spłacił w 1688 roku. Kolejni dziedzice Młynów Strachockich Maciej, Jan i Aleksander Radońscy sprzedali dobra, w których skład wchodziły Młyny Strachockie Wojciechowi Mączyńskiemu - łowczemu sieradzkiemu. W 1782, a konkretnie 25 lipca Młyny wraz ze Strachocicami, Miłkowicami i Zaspami należały w większej części do Jana Mączyńskiego (kawalera Orła Białego), ale już w 1784 roku tamtejszym dziedzicem Ignacy Lipski - ojciec generała Józefa Lipskiego jednego z dowódców Powstania Kościuszkowskiego.- osoby wielce zasłużonej dla miasta Błaszki. W 1827 roku Młyny zamieszkiwało zaledwie 12 osób istniała tam wówczas karczma funkcjonująca jako osobna osada. Mieszkało w niej dziewięć osób. Był t zapewne karczmarz żoną i dziećmi. Wieś należała do parafii Miłkowice i gminy Ostrów Warcki. Liczba ludności zwiększyła się w XX wieku. Doszła nawet do ponad stu. Kres wsi nastąpił wraz z budową zbiornika Jeziorsko. Mieszkańców przesiedlono na inne tereny, a wieś znalazła się pod jego wodami.

KOŚCIANKI

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1392 roku. Kościanki związane były przez wieki z dobrami skęczniewskimi. W 1669 roku udziały w niej miała Teresa Zalewska - córka Mikołaja, wojskiego sieradzkiego. W tym samym roku Andrzej Zalewski sprzedał swoje udziały w Kościankach Janowi Tomickiemu. Następnie w 1683 od spadkobierców Kazimierza Zalewskiego ponownie nabył udziały m.in. w Kościankach. W 1720 roku Kościanki kupił Wojciech Łubieński - łowczy sieradzki. W 1827 roku w należących do gminy Piekary i parafii Skęczniew Kościankach było dziewięć domów i 75 mieszkańców. Pod koniec XIX wieku wieś się wyludniła z nieznanych powodów. Żyły tam wówczas cztery osoby w jednym domu. Wraz z budową zbiornika, część gruntów znalazła się na jego dnie.

Dzisiejszy obraz wsi

Sołectwo położone bezpośrednio nad zbiornikiem Jeziorsko stało się terenem rekreacyjnym. W Kościankach powstał Ośrodek Wypoczynkowo-Żeglarski ,,Rafa''. Część dotychczasowych terenów rolniczych przeznaczono na działki pod budownictwo letniskowe.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy