Projekty Polski Ład

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra: Miłkowice, Rzymsko-Rzymsko BG, Mikulice-Stefanów.

Budowa drogi w miejscowości Miłkowice o długości 1,1 km - 1.434.000,00 zł
Budowa drogi Rzymsko-Rzymsko BG o długości 1,35 km   - 1.214.000,00 zł,
Budowa drogi Mikulice-Stefanów o długości 1,8 km             - 2.392.200,00 zł.


Razem: 5.040.200,00 zł
Wkład własny (5%) 252.010,00 zł
Kwota wnioskowana (95%) 4.788.190,00 zł

Planowany termin realizacji powyżej 12 m-cy - do 31-08-2023 r.

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych...

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: w trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych skierowanej do samorządów, na terenie których działały...

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III

Budowa dróg na terenie gminy Dobra...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra w...

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II

Budowa dróg na terenie gminy Dobra...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra w...

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu...

Poprawa efektywności energetycznej w...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu...

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym...

Budowa sali sportowej przy Zespole...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa sali sportowej przy Zespole...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew -...

Przebudowa drogi gminnej w...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest przebudowa drogi w miejscowościach Skęczniew –...