Projekty Polski Ład

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest przebudowa drogi w miejscowościach Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta o długości około 2.200 m. Obecnie droga ma nawierzchnię żwirową z licznymi ubytkami. Szerokość jezdni 4,0 m, szerokość poboczy ok. 0,70 m. Inwestycja poprawi zdecydowanie poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu korzystających z dróg publicznych i połączy jednym ciągiem 3 miejscowości, skracając czas dojazdu mieszkańcom gminy. Zwiększy efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych.

Przewidywany okres realizacji inwestycji do 12 miesięcy

Przewidywana wartość inwestycji (w PLN) 1.700.000,00

Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN) 85.000,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 5,00 %

Kwota otrzymanych środków (w PLN) 1.615.000,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach...
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych...

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: w trzeciej edycji Programu Inwestycji Strategicznych skierowanej do samorządów, na terenie których działały...

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP III

Budowa dróg na terenie gminy Dobra...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra w...

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP II

Budowa dróg na terenie gminy Dobra...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra w...

Budowa dróg na terenie gminy Dobra ETAP I

Budowa dróg na terenie gminy Dobra...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa dróg na terenie gminy Dobra: Miłkowice,...

Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu...

Poprawa efektywności energetycznej w...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu...

Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym...

Budowa sali sportowej przy Zespole...

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego przedmiotem jest budowa sali sportowej przy Zespole...