Projekty ze środków Unii Europejskiej

Projekt: Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Operacja pn.:

„Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej"

mająca na celu: Promocję i integrację zasobów obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju-TUR., w szczególności rozwój oferty spędzania czasu wolnego mieszkańców w oparciu o zintegrowane zasoby regionu, Ma to szczególne znaczenie dla gminy Dobra z punktu widzenia turystycznego promowania regionu, podnoszenia atrakcyjności obszaru LGD oraz wzrostu poczucia odpowiedzialności społecznej za swoje otoczenie. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w postaci ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej.

Wartość projektu: 157 159,00 zł.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł.

Projekt: Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z...
Usługi indywidualnego transportu...

Usługi indywidualnego transportu...

Celem projektu jest rozwijanie aktywności w życiu publicznym, społecznym i zawodowym mieszkanek i mieszkańców Gminy Dobra z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności, poprzez zapewnienie usług...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki...

Projekt: Uporządkowanie gospodarki...

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew - Kościanki gmina Dobra" mająca...

Projekt: Żłobek w Gminie Dobra

Projekt: Żłobek w Gminie Dobra

Gmina Dobra realizuje projekt pn. „Stawiamy na dobry start!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na...

Gmina Dobra realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Działanie jest finansowane ze...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Ja...

Program Operacyjny Polska Cyfrowa: Ja...

Rusza program bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców Gminy Dobra Mimo powszechnego dostępu do internetu w Polsce, nasz kraj w tegorocznym zestawieniu indeksu gospodarki cyfrowej i...

Projekt: Rozbudowa i wyposażenie...

Projekt: Rozbudowa i wyposażenie...

W 2019 r. Gmina Dobra realizuje kolejny projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Jest to operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące...

Wykorzystanie energii odnawialnej w...

Wykorzystanie energii odnawialnej w...

Krótki opis przedmiotu projektu Przedmiotem projektu jest montaż infrastruktury, która wykorzystywana będzie do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł...

Projekt: Przebudowa i wyposażenie...

Projekt: Przebudowa i wyposażenie...

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Operacja pn.: „Przebudowa i wyposażenie istniejącego...

Zgłoś błąd

Nowa strona DOBRA24.pl jest w fazie testów i uzupełniania poszczególnych działów. Prosimy o wyrozumiałość oraz zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag i sugesti.