Sołectwa

Sołectwo Chrapczew

Sołtys: Ewa Makówka

Sołectwo składa się z jednej wsi, zamieszkałej przez ponad 90 mieszkańców. Jego powierzchnia wynosi 171,11 ha. Nazwa wsi pochodzi zapewne od chrap, czyli górnej wargi, okalającej nozdrza zewnętrzne niektórych ssaków np. konia, łosia itp.

Historia wsi

Dokładna data jej założenia nie jest znana. Wiadomym jest, że już na początku XV wieku istniała tutaj tętniąca życiem osada z młynem wodnym będącym własnością właścicieli tutejszych włości. W 1433 roku Chrapczew z młynem i stawami kupił Jan Grabski, syn Juranda Grabskiego - dworzanina Władysława Jagiełły. Nabył on tą wieś za 40 grzywien od Sędziwoja z Orzepowa (obecnie gm. Kawęczyn)

W 1437 roku tenże właściciel Chrapczewa został kasztelanem spycimierskim, a rok później wziął udział w sejmie piotrkowskim. Gdzie Władysław III potwierdził przywileje królewskie. Zmarł w 1447 roku. Po nim Chrapczew odziedziczyła jego żona Katarzyna.

W 1570 roku, współwłaścicielem Chrapczew był Adam Russocki - miecznik ziemski kaliski. To on między innymi na tej wsi zapisał posag swojej żonie Annie z Ciświeckich córce Jana Ciświeckiego - wojskiego kaliskiego, w wysokości 5.000 dukatów. W 1608 roku, Dorota Russocka żona Macieja Trąpczyńskiego sprzedała za 1665 dukatów swoje udziały w mieście Dobra oraz wsiach: Chrapczew, Linne, Szymany, Dąbrowica i młynie Kaczka Stanisławowi Russockiemu.

W 1624 roku Mikołaj Orzelski - zakonnik z zakonu cystersów, prowadząc podział z bratem Wojciechem dziedziczonego po rodzicach spadku, dał mu swoje części w Chrapczewie.

W 1827 roku, w należącym do majątku dobrskiego Chrapczewie zamieszkiwało w siedmiu domach osiemdziesiąt osób. Folwark ten administracyjnie należał do gminy Kowale Pańskie w powiecie tureckim. Terytorialnie wchodził tak jak obecnie do parafii Dobra.

Po drugiej wojnie światowej, Chrapczew włączony został do gminy Dobra. Na jej terenie znajdowała się siedziba leśnictwa o tej samej nazwie, zlikwidowanego w latach dziewięćdziesiątych XX wieku.

W latach siedemdziesiątych na terenie wsi rozpoczęto budowę przyszłej tuczarni świń, która miała stanowić jeden z elementów upaństwowienia polskiej wsi. Z braku środków nie dokończono jej. W drugiej połowie lat osiemdziesiątych jedna z hal została sprzedana Fabryce Urządzeń Mechanicznych w Pabianicach, która zaadoptowała ją na wydział mechaniczny, produkujący części szlifierek numerycznych. W 1988 roku, grupa robotników zorganizowała tutaj jednodniowy strajk. Fabryka upadła po 1990 roku.

Dzisiejszy obraz wsi
Jedyną pozostałością średniowiecznego Chrapczewa są pięknie położone, dzikie już dziś stawy, w których gromadzono wodę, stanowiącą napęd znajdującego się tam niegdyś młyna wodnego. Tutaj można obserwować ciekawy okazy fauny i flory. Na terenie niedoszłej chlewni znajdują się dwie dobrze prosperujące firmy: Farpol - producent wód gazowanych i Petecki - produkująca okna i drzwi z PCV i aluminium.

Poprzez Chrapczew, wiedzie trasa słynnej już w całym kraju procesji emausowej .

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Zgłoś błąd

Nowa strona DOBRA24.pl jest w fazie testów i uzupełniania poszczególnych działów. Prosimy o wyrozumiałość oraz zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag i sugesti.