Sołectwa

Podział administracyjny gminy

Gminę Dobra zamieszkuje w 34 miejscowościach 6700 osób. Podzielona jest na 27 sołectw: Chrapczew, Czajków, Długa Wieś, Dąbrowica, Januszówka, Józefów, Linne, Łęg...

Miasto Dobra

Dobra jest jednym z najmniejszych miast w Polsce. Zajmuje powierzchnię 548 hektarów. Zamieszkuje na niej około 1540 osób. Miasteczko stanowi centrum handlowo-usługowe dla...

Sołectwo Chrapczew

Sołectwo Chrapczew

Sołtys: Ewa Makówka Sołectwo składa się z jednej wsi, zamieszkałej przez ponad 90 mieszkańców. Jego powierzchnia wynosi 171,11 ha. Nazwa wsi pochodzi zapewne od chrap, czyli...

Sołectwo Czajków

Sołtys Agnieszka Kustosz Sołectwo składa się z jednej wsi, zamieszkałej zaledwie przez sześćdziesiąt kilka osób. Tym samym jest najmniejszym w gminie Dobra. Jego powierzchnia wynosi 186,18...

Sołectwo Długa Wieś

Sołectwo Długa Wieś

Sołtys Zbigniew Gil Długa Wieś to sołectwo o najmniejszej powierzchni w gminie Dobra, wynoszącej zaledwie 137,80 ha. Za to jest jednym z najludniejszych i o najwyższym przyroście naturalnym....

Sołectwo Dąbrowica

Sołectwo Dąbrowica

Sołtys Gąsiorek Jan Sołectwo składa się z dwóch wsi: Dąbrowicy i Dąbrowicy Kolonii. Pierwszą z nich zamieszkuje ponad osiemdziesiąt osób, a drugą niespełna 167. Obie należą do...

Sołectwo Januszówka

Sołectwo Januszówka

Sołtys Jan Kraska Sołectwo, składające się z jednej wsi, zamieszkuje niewiele powyżej stu osób. Jego powierzchnia wynosi 269,38 ha. Zważywszy na to, ze wieś Januszówka jest jedną z...

Sołectwo Józefów

Sołectwo Józefów

Sołtys Adam Sekura Składa się z jednej wsi położonej na skraju gminy Dobra przy granicy z gminą Uniejów. Mieszka tutaj około 110 osób. Powierzchnia sołectwa wynosi 292,63 ha. Przez...

Sołectwo Linne

Sołectwo Linne

Sołtys Andrzej Fret Sołectwo składa się z jednej wsi zamieszkałej przez 270 mieszkańców. Jego powierzchnia wynosi 353,85 ha. Dawniej teren ten obejmował Linne Wieś, Linne Kolonię...

Sołectwo Łęg Piekarski

Sołtys Mirosław Przeor Łęg Piekarski, to jedno z najsłabiej zaludnionych sołectw w gminie Dobra. Mieszka tutaj niespełna sto osób. Powierzchnia sołectwa to 296,18 hektara. Nazwa wsi...

Sołectwo Mikulice

Sołtys Renata Larek W skład sołectwa wchodzi jedna wieś, zamieszkała przez 380 osób. Zważywszy, że znaczną ilość posiadającego najwięcej mieszkańców sołectwa Skęczniew stanowią...

Sołectwo Miłkowice

Sołectwo Miłkowice

Sołtys Paweł Wszędybył Miłkowice, mają najwcześniej udokumentowaną w gminie Dobra przeszłość. Wymienione są w buli papieża Innocentego II z 1136 roku. Obecnie wieś zamieszkała jest przez około...

Sołectwo Moczydła

Sołectwo Moczydła

Sołtys Teresa Światłowska To najmniejsze sołectwo w gminie Dobra. Jego powierzchnia wynosi zaledwie 145,97 hektara. Zamieszkuje tutaj zaledwie około 80 osób. Nazwa wsi pochodzi bez...

Sołectwo Ostrówek

Sołectwo Ostrówek

Sołtys Waldemar Binder Składa się z jednej wsi, zamieszkałej przez około 110 osób. Jego powierzchnia wynosi 341,59 hektara. Wieś położona jest pomiędzy kompleksem leśnym należącym do...

Sołectwo Piekary

Sołectwo Piekary

Sołtys Krystyna Kędzierska Sołectwo składające się z jednej wsi ma powierzchnię 284,51 ha. Zamieszkałe jest przez 147 osób. Istnieją dwie wersje pochodzenia nazwy wsi. Jedna mówi,...

Sołectwo Potworów

Sołectwo Potworów

Sołtys Anna Jasiak Sołectwo składa się z wsi Potworów i przysiółków: Stawki Potworowskie i Dzieranów. Mieszka tutaj w sumie ponad 130 osób. Powierzchnia...

Sołectwo Rzechta

Sołtys Jarosław Dulin Sołectwo Składa się z dwóch wsi: Rzechty i Zborowa. Pierwszą z nich zamieszkuje około 180 osób, a drugą 30. Całe sołectwo zajmuje powierzchnię 576,76 hektara. Etymologia...

Sołectwo Rzymsko

Sołectwo Rzymsko

Sołtys: Małgorzata Janczak Sołectwo składa się z dwóch wsi: Rzymska i Dąbrowy zwanej też Dąbrówką. Pierwszą z nich zamieszkuje około 140 osób, drugą 190. W sumie powierzchnia...

Sołectwo Rzymsko BG

Sołectwo Rzymsko BG

Sołtys Mariusz Kuras Wieś zamieszkała przez ponad sto osób. Zajmuje jedną z mniejszych w gminie dobra powierzchni 287,38 hektara. Położona w dolinie rzeki Teleszyny. Nadrzeczne łęgi...

Sołectwo Skęczniew

Sołectwo Skęczniew

Sołtys Katarzyna Małowiecka Jest to największe pod względem liczby mieszkańców sołectwo, głównie za sprawą znajdującego się tutaj Domu Pomocy Społecznej, w którym przebywa...

Sołectwo Stawki

Sołtys Jerzy Skoberańda Sołectwo składa się z trzech niewielkich wiosek, a raczej kolonii: Kaczek, Młynów Piekarskich i Stawek. W sumie zamieszkuje w nich niewiele ponad dziewięćdziesiąt...

Sołectwo Stefanów

Sołtys Anna Grzesiak Sołectwo będące zlepkiem fragmentów różnych wsi i przysiółków zajmuje powierzchnię 199,11 hektara. Zamieszkałe jest przez około 100 osób....

Sołectwo Strachocice Kolonia

Sołtys Alicja Grzelak Sołectwo Strachocice Kolonia powstało w wyniku podziału sołectwa Strachocice. Składa się teoretycznie z trzech wsi: Strachocic Kolonii, Kościanek i Młynów...

Sołectwo Strachocice

Sołtys Mateusz Szubstarski Sołectwo w wyniku XIX wiecznych podziałów uwłaszczeniowych okrojone zostało do 529,96 ha. Zamieszkuje je 207 osób. Położone jest drodze krajowej nr 83...

Sołectwo Szymany

Sołectwo Szymany

Sołtys Paweł Marciniak Sołectwo składa się z jednej wsi zamieszkałej przez około 90 osób. Zajmuje powierzchnię 210,17 hektara. Położone jest z dala od ważnych szlaków...

Sołectwo Ugory

Sołtys Marlena Grzelka Sołectwo zamieszkałe przez 170 osób położone wzdłuż drogi powiatowej Dobra-Przykona. Zajmuje powierzchnię 228,83 hektara. Jego nazwa pochodzi bez wątpienia od...

Sołectwo Wola...

Sołectwo Wola Piekarska

Sołtys Roman Grubski Powierzchnia zamieszkałego przez około dwieście osób sołectwa Wola Piekarska, wynosi 419,82 ha. Nazwa wsi pochodzi najpewniej od tego, że świeżo lokowane wsie...

Sołectwo Zagaj

Sołectwo Zagaj

Sołtys Stanisław Sekura W skład sołectwa wchodzą dwie wsie: Zagaj i Czyste. W sumie zamieszkuje je około stu osób. Powierzchnia sołectwa 341,04 hektara. Już w XIX wieku, większość...

Sołectwo Żeronice

Sołtys Przemysław Białek Sołectwo składa się obecnie z jednej wsi. Tą niegdyś dużą wieś zamieszkuje obecnie około 190 osób. Również powierzchnia sołectwa po podziałach zmniejszyła...