Referaty Urzędu Miejskiego

Referaty Urzędu Miejskiego w Dobrej

Referat Organizacyjny

Sekretarz Dobrej - Kierownik Referatu, Piotr Nowaczyk - pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, kontrola zarządcza email. sekretarz@dobra24.pl tel. 63 279 99 40

stanowisko ds. sekretariatu -   email. sekretariat@dobra24.pl tel. 63 279 99 20

stanowisko ds. obsługi rady - Joanna Krawczyk email. rada.miejska@dobra24.pl tel. 63 279 99 32

stanowisko ds. biura obsługi klienta -  Alina Pawłowska email. bok@dobra24.pl tel. 63 279 99 31

pracownicy obsługi:
- sprzątaczka,
- pracownik gospodarczy,
- opiekun dzieci i młodzieży.


Referat Spraw Społecznych

Zastępca Burmistrza Dobrej - Kierownik Referatu, Przemysław Tomczak email. zastepcaburmistrza@dobra24.pl tel. 63 279 99 25

stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych, kwalifikacji wojskowych - Renata Jarek email. ewidencja@dobra24.pl tel. 63 279 99 30

stanowisko ds. informatyki, administrator systemu informatycznego, zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna - Stanisław Bartski email. informatyk@dobra24.pl tel. 63 279 99 28

pracownicy obsługi:

- animator sportu (Lokalny Animator Sportu) - Grzegorz Łakomicki
- koordynator - program "DOOR TO DOOR" - Magdalena Kosowska, email. transport@dobra24.pl tel. 63 279 99 31
- kierowca - program "DOOR TO DOOR"  Jan Jesionek


Referat Infrastruktury, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kierownik Referatu - Marek Świętochowski- inwestycje, zamówienia publiczne, ochrona zabytków

email. inwestycje@dobra24.pl tel. 63 279 99 39

stanowisko ds. gospodarowania mieniem i komunalizacji - Marcin Derucki email. nieruchomosci2@dobra24.pl tel. 63 279 99 26

stanowisko ds. ewidencji nieruchomości, dróg, transportu drogowego i ochrony przyrody - Emilia Zagozda - email. nieruchomosci@dobra24.pl tel. 63 279 99 27

stanowisko ds. planowania przestrzennego, warunków zabudowy i podziałów nieruchomości - Malwina Rosiak email. zp@dobra24.pl tel. 63 279 99 33

stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Zbigniew Szymczak - email. planowanie@dobra24.pl tel. 63 279 99 35

stanowisko ds. gospodarki odpadami - Donata Wójcik email. odpady@dobra24.pl tel. 63 279 99 23


Referat Finansowo - Podatkowy

Skarbnik Dobrej - Kierownik Referatu, Beata Kmieć email. skarbnik@dobra24.pl tel. 63 279 99 38

Zastępca Skarbnika - stanowisko ds. księgowości budżetowej Aneta Zub email. ksiegowosc@dobra24.pl tel. 63 279 99 44

stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat, windykacji zaległych podatków, opłat i należności cywilno-prawnych - Joanna Ziętek-Kaczmarek email. podatki@dobra24.pl tel. 63 279 99 36

stanowisko ds. wymiaru podatków - Katarzyna Resel - email. wymiarpodatku@dobra24.pl tel. 63 279 99 36

stanowisko ds. kadr i płac - Anna Plichta - email. kadry@dobra24.pl tel. 63 279 99 34

stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej i kasy - Danuta Czuba -email. kasa@dobra24.pl tel. 63 279 99 37

stanowisko ds. wymiaru i windykacji - gospodarka odpadami email - Donata Wójcik - email. odpady@dobra24.pl tel. 63 279 99 23


Referat Promocji, Strategii i Rozwoju

Kierownik Referatu - Katarzyna Antosik - promocja, obsługa inwestorów i pozyskiwanie środków pozabudżetowych email. promocja@dobra24.pl tel. 63 279 99 29

stanowisko ds. organizacji pozarządowych i ochrony zdrowia - Agnieszka Serafińska, email. zdrowie@dobra24.pl tel. 63 279 99 22


Urząd Stanu Cywilnego

Zastępca Kierownika Urząd Stanu Cywilnego, oświata - Barbara Stasiak -

email. usc@dobra24.pl tel. 63 279 99 24
email. oswiata@dobra24.pl tel. 63 279 99 24