Tradycje i obrzędy

Wielkanocny Poniedziałek

Wielkanocny Poniedziałek

Już o 5.30 rano wyrusza spod kościoła pierwsza grupa ,,meuśników''. Są to sami mężczyźni w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat. Podążają w procesji dawnymi granicami miasta, trasą oznakowaną ustawionymi krzyżami. Przy każdym z nich modlą się, a maszerując śpiewają pobożne pieśni. Po drodze przyłączają się do nich kolejne grupy. Na dłużej zatrzymują się w lesie przy cmentarzu cholerycznym, obok drogi do Piekar. Tam spożywają skromny, nierzadko zakrapiany posiłek.

Przed kilku laty obok znajdującego się tam krzyża ustawiono tzw. Grotę Emausową. Na stojącym tam krzyżu, umieszczono wykonany na granitowej płycie portret Ojca Świętego Jana Pawła II na znak, że towarzyszy on ,,meuśnikom'' duchem. Największe wrażenie robi ostatni fragment procesji. Tuż po godzinie ósmej, nawet kilkusetosobowa procesja przemierza z towarzyszeniem dętej orkiestry strażackiej najdłuższą ulicę miasta. Towarzyszy temu huk petard i wydobywające się z męskich gardeł gromkie Alleluja. Naprzeciw wychodzi im miejscowy proboszcz i prowadzi do kościoła na ranną mszę świętą.

Później jest już tylko polewanie. Bardziej dystyngowani robią to perfumami lub wodą kolońską. Młodzież preferuje kubeł wody.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy