Tradycje i obrzędy

Wielki Piątek - wieczór

Wielki Piątek - wieczór

W Wielki Piątek wieczorem, przy Chrystusowym Grobie w dobrskim kościele, staje zbrojna straż, zwana Turkami. Niegdyś składała się z kapitana, dwóch rotmistrzów i dwunastu żołnierzy, później znacznie się rozrosła. Nazwa Turki, wzięła się od ich ubiorów stylizowanych na żołnierskie mundury tureckie. Wiąże się ona z legendą sięgającą 1683 roku, kiedy to grupa mieszczan zaciągnęła się do armii Jana III Sobieskiego i wyruszyła z nim z odsieczą wiedeńską. Po zwycięskiej bitwie wrócili w okresie Wielkiej Nocy. Pierwsze swoje kroki skierowali do kościoła , aby podziękować Panu Bogu za szczęśliwy powrót. Jako, że nie przy Grobie Pańskim było straży zaciągnęli ją , przebrawszy się uprzednio w zdobyczne, tureckie stroje. Odtąd straż pełniona jest od piątku dzień i noc aż do niedzielnej rezurekcji.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy