Kultura

Kultura

Skeczniew chór kościelny
Skeczniew chór kościelny

Życie kulturalne w gminie Dobra, skupia się wokół instytucji finansowanych przez gminny samorząd: Centrum Kultury w Dobrej, Biblioteki Publicznej i szkołach. Coraz aktywniejsze w organizacji życia kulturalnego stają się też organizacje pozarządowe. Prym wiodą takie jak: Nieformalna Grupa Młodzieżowa miCOOLice, niektóre jednostki strażackie, Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej oraz Klub Sportowy ,,Wicher'' Dobra. Ich poczynania wspierają władze gminy, które postawiły sobie za cel zaktywizowanie lokalnych społeczności. Efekty dokonań artystycznych miejscowych twórców i animatorów kultury można oglądać np. podczas organizowanych co roku Dni Dobrej oraz szeregu różnego rodzaju lokalnych, powiatowych a nawet wojewódzkich imprez.

HISTORIA

Rozwój kultury masowej na terenach należących do obecnej gminy Dobra, rozpoczął się tak naprawdę dopiero wraz z rozluźnieniem zaborczych oków, które nastąpiły po rosyjskiej rewolucji 1905 roku. Związane to było z możliwością tworzenia organizacji społecznych i gospodarczych. Dotyczyło to przede wszystkim miasta Dobra oraz Piekar będących siedzibą władz gminy. Jeszcze bardziej sprzyjające warunki przyniosła z sobą okupacja niemiecka w czasie I wojny światowej. Pruska administracja pozwalała na wiele więcej niż rosyjska. W 1915 roku zawiązało się w Dobrej Towarzystwo im. Adama Mickiewicza, które stawiało sobie za cel tworzenie życia kulturalnego na terenie miasteczka. Organizowało przedstawienia teatru amatorskiego oraz pogadanki na temat literatury i sztuki. Utworzono również bibliotekę z czytelnią.

Prawdziwy boom kulturalny nastąpił z chwilą odzyskania niepodległości. W 1917 roku z inicjatywy Andrzeja Rutki (późniejszego posła RP z ramienia narodowej Demokracji) utworzono bibliotekę w Skęczniewie gmina Piekary. W 1925 roku na jej bazie powstało Towarzystwo Biblioteki Powszechnej im. Henryka Sienkiewicza, którego sądowa rejestracja nastąpiła w lutym 1926 roku. W Dobrej zawiązała się orkiestra dęta, którą prowadził najpierw mieszkaniec miasta niejaki Migdalski, a następnie tutejszy lekarz, a zarazem animator kultury Stanisław Zaborski.

Orkiestrę dętą utworzyli także strażacy w Żeronicach. W 1925 roku powstało w Dobrej Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej, które organizowało przedstawienia i rocznicowe akademie. Rok później mikulicka dziedziczka Zofia Dzierżawska, utworzyła Koło Gospodyń. Należały do niego głównie dobrskie mieszczanki. Panie uczyły się między innymi haftu artystycznego. Szeroką działalność kulturalną prowadziły szkoły, które powstawały w okresie międzywojennym niczym grzyby po deszczu. W Dobrej co prawda była tylko jedna, ale w gminie Piekary, każda większa wieś miała co najmniej jednoklasówkę.

Działalność organizacji kulturalnych przerwała II wojna światowa. Okupant zamknął też polskie szkoły i zniszczył zbiory biblioteczne. Natychmiast po zakończeniu działań wojennych życie kulturalne zaczęło się odradzać. Na nowo usłyszeć można było dobrską orkiestrę dętą. Zaczęły powstawać biblioteki szkolne i publiczne (w Dobrej i Piekarach). Życie kulturalne podobnie jak przed wojną skupiało się wokół szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych. W latach 60-tych zaczęto tworzyć klubo-kawiarnie gdzie młodzież organizowała imprezy rozrywkowe i przedstawienia.

Również ówczesne organizacje młodzieżowe przygotowywały przedstawienia z okazji różnych świąt. Niejako dobrskim ewenementem stał się chór prowadzony przez miejscowego organistę pana Studzińskiego, który występował podczas akademii jak i świąt kościelnych. W Dobrskiej remizie uruchomiono kino, w którym pokazywano filmy produkcji rodzimej i tzw. bloku wschodniego. W szkołach prowadzono zajęcia w kołach recytatorskich, tanecznych i plastycznych.
Krach działalności kulturalnej rozpoczął się w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Upadło kino bazujące na powtórkach filmów o ,,Winnetou''. Zamykano klubo-kawiarnie. Po wprowadzeniu stanu wojennego jedyną ostoją kultury stały się biblioteki.

DZIEŃ DZISIEJSZY

Życie kulturalne zaczęło się odradzać w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. W 1992 zorganizowano pierwsze Dni Dobrej, a wraz z nimi plener malarski, występy artystyczne.

Po połączeniu strażackich muzyków z Dobrej i Żeronic odrodziła się orkiestra dęta, którą co roku zasilać zaczął młody narybek kształcony w ognisku muzycznym. Dom Kultury stworzył możliwość doskonalenia swoich zdolności artystycznych przez dzieci, młodzież jak również osoby w podeszłym wieku. Powstał też chór nauczycielski, a przy dobrskiej parafii dziecięca schola.

Coraz aktywniej działają też środowiska wiejskie. Najlepszym tego przykładem są Mikulice, które w połączeniu z sąsiednim Stefanowem organizują co roku wiele ciekawych imprez kulturalno-rozrywkowych. W ich organizację włączają się zarówno najmłodsi mieszkańcy tych sołectw jak i dorośli.

Władze gminy zachęcają do aktywności społecznej na każdym polu, także kulturalnym. Nie dość, że konsoliduje to lokalne społeczności, to na dodatek uatrakcyjnia ofertę turystyczną.

Galeria

Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy
Brak nazwy