Komunikaty i ogłoszenia

INFORMACJA - dzierżawa nieruchomości

Dobra dnia, 25.10.2022 r.

 

Informacja

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Burmistrz Dobrej informuje, iż w terminie od 25.10.2022 r. do 15.11.2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra zostały wywieszone wykazy dotyczące nieruchomości:

  1. gruntowych, położonych w obrębie Dobra, gm. Dobra oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1685/3 o pow. 0,0044 ha oraz 1682/19 o pow. 0,0001 ha, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym;
  2. rolnej położonej w obrębie Chrapczew, gm. Dobra, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 87/2 o pow. 0,40 ha oraz numerem 86 o pow. 1,10 ha, gm. Dobra, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej
(pokój nr 9), tel. 63 279 99 26.

 

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

 

Pliki do pobrania

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie...

Bezpieczne ferie zimowe

Bezpieczne ferie zimowe

Bezpieczeństwo podczas zimowego wypoczynku Niezależnie od tego, czy uczniowie będą wyjeżdżać na zorganizowany wypoczynek, spędzą ferie w domu lub na półkoloniach, ważne jest...

Szkolenie w zakresie cyberbezpieczeństwa dla...

Szkolenie w zakresie...

 Program szkolenia: 1. Socjotechnika na usługach cyberprzestępców • Biały wywiad - techniki zbierania informacji o potencjalnej ofierze. Jakie informacje o organizacji...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie...

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert...

Zarządzenie Nr RO.0050.4.2023 Burmistrza Dobrej z dnia 16.01.2023 r.   W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury...

Nabór na Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa...

Nabór na Radnych Młodzieżowego...

Komisja Wyborcza do przeprowadzenia wyborów Radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego I kadencji ogłasza nabór wniosków na Radnych Młodzieżowego...

Ptasia grypa (HPAI): rozporządzenie Powiatowego Lekarza...

Ptasia grypa (HPAI): rozporządzenie...

Informujemy, że w dniu 2 stycznia 2023 r. zostało opublikowane w dzienniku urzędowym województwa rozporządzenie nr 7/2022 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 30.12.2022 r. w...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 20/2023

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O...

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY NR 20/2023 Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym...

ASF: Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii

ASF: Komunikat Powiatowego Lekarza...

KOMUNIKAT   POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 23.12.2022 r. w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej powiatu w związku z występowaniem w Polsce ASF Powiatowy Lekarz...