Komunikaty i ogłoszenia

INFORMACJA - dzierżawa nieruchomości

Dobra dnia, 25.10.2022 r.

 

Informacja

 

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899) Burmistrz Dobrej informuje, iż w terminie od 25.10.2022 r. do 15.11.2022 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra zostały wywieszone wykazy dotyczące nieruchomości:

  1. gruntowych, położonych w obrębie Dobra, gm. Dobra oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1685/3 o pow. 0,0044 ha oraz 1682/19 o pow. 0,0001 ha, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym;
  2. rolnej położonej w obrębie Chrapczew, gm. Dobra, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 87/2 o pow. 0,40 ha oraz numerem 86 o pow. 1,10 ha, gm. Dobra, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dobrej
(pokój nr 9), tel. 63 279 99 26.

 

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

 

Pliki do pobrania

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB...

Szanowni Państwo! LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” zaprasza  mieszkańców obszaru działania LGD „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” do ...

Badanie ankietowe - Uczenie się osób dorosłych (UD)

Badanie ankietowe - Uczenie się...

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w marcu 2023 r. na terenie gminy Dobra prowadzone jest badanie ankietowe Uczenie się osób dorosłych (UD). Badanie przeprowadzają...

Informacja o możliwości rezerwacji stanowisk handlowych

Informacja o możliwości rezerwacji...

Burmistrz Dobrej informuje o możliwości składania wniosków o rezerwację niżej wymienionych stanowisk handlowych na targowisku miejskim „Mój Rynek”: stanowisko...

Informacja o przetargu ustnym nieograniczonym na...

Informacja o przetargu ustnym...

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA...

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY DOBRA W 2023 ROKU W ZAKRESIE: POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ W ROKU 2023...

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Masz pomysł? Wielkopolska Wiara pomoże go zrealizować! Po raz kolejny wielkopolskie młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie swoich...

Informacja o wywieszeniu projektu listy osób

Informacja o wywieszeniu projektu...

Burmistrz Dobrej informuje o wywieszeniu projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieokreślony. Lista znajduje się na tablicy ogłoszeń znajdującej...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Komunikat Głównego Inspektora...

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie...