Komunikaty i ogłoszenia

Odbiór uprzątniętego piasku i ziemi

Burmistrz Dobrej informuje, że 1 kwietnia 2021 r. w godzinach porannych Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadzi na terenie miasta Dobra odbiór uprzątniętego przez Państwa piasku i ziemi z chodników położonych wzdłuż Państwa nieruchomości. Uprzątnięty piasek i ziemię proszę pozostawić na tak zwanych "kupkach" przy chodniku/drodze.

Obowiązek uprzątnięcia przez Państwa zanieczyszczeń z chodników położonych przy Waszych nieruchomościach wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wiedząc jednak, że problemem do zagospodarowania jest uprzątnięty piasek i ziemia postanowiliśmy je odebrać i zagospodarować we własnym zakresie, mając jednocześnie nadzieję, że ułatwi to Państwu utrzymanie czystości na przylegających do Waszych posesji ciągach komunikacyjnych.

Prosimy o przeprowadzenie prac porządkowych (uprzątnięcie chodników) przed swoimi posesjami do dnia 1 kwietnia 2021 r. oraz o przekazanie powyższej informacji swoim sąsiadom, gdyż z pewnością do wszystkich nie będziemy w stanie dotrzeć.

Przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej informuje, iż z powodu prac na sieci wodociągowej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody w następujących regionach. Piątek 9 kwietnia od godziny 13.00 ul....

Nowe zasady bezpieczeństwa

Nowe zasady bezpieczeństwa

UWAGA Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3...

Komunikat Burmistrza

Komunikat Burmistrza

W związku z nowymi zasadami bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania COVID-19, obowiązującymi od 27.03.2021 r. Odwołany zostaje Gminny Konkurs Wielkanocny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu...

Informacja Nadleśnictwa Turek

Informacja Nadleśnictwa Turek

Nadleśnictwo Turek informuje, że zgodnie z zatwierdzonym projektem nr KD.7120.14.2021 z dnia 05.02.2021 r., w dniach 24-31 marca 2021 r. od godziny 7.30 zostanie wprowadzona czasowa organizacja...

Odśnieżaj dach ? zachowasz...

Odśnieżaj dach ? zachowasz...

Szanowni Państwo, w związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności...

Zmiana terminu odbioru popiołów

Zmiana terminu odbioru popiołów

Gmina Dobra informuje, że w związku z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, zaplanowany na dzień 18 stycznia 2021 (poniedziałek) odbiór popiołów z miejscowości Mikulice, Potworów, Czajków,...

Komunikat w sprawie ponownego...

Komunikat w sprawie ponownego...

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku Szpital Powiatowy w Turku od 8 stycznia wznawia normalną pracę wszystkich oddziałów w pełnym zakresie swojej działalności.

Zgłoś błąd

Nowa strona DOBRA24.pl jest w fazie testów i uzupełniania poszczególnych działów. Prosimy o wyrozumiałość oraz zachęcamy do zgłaszania wszelkich uwag i sugesti.