Z życia gminy

„Ferie dla zdrowia z dala od używek” – skorzystaj z ulgi na basen!

„Ferie dla zdrowia z dala od używek” – skorzystaj z ulgi na basen!

Burmistrz Dobrej uprzejmie informuje, że w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Dobra a Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Turku, dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkujące na terenie Gminy Dobra będą mogły skorzystać z ulgi
w zakresie korzystania z Basenu Krytego OSiR w Turku.  

Ulga na korzystanie z basenu obowiązuje w okresie ferii zimowych tj. od 30.01.2023 r. do 12.02.2022r. w godzinach od 7:00 do 20:00 (od poniedziałku do piątku) oraz w godzinach od 9:00 do 20:00 (soboty i niedziele).

Koszt wejścia na basen dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Dobra wynosić będzie
7 zł., pozostałe koszty zostaną pokryte z budżetu gminy Dobra.

Podstawą skorzystania z ulgowego wejścia jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej!

„Ferie dla zdrowia z dala od używek” –...
CZYSTE POWIETRZE - spotkanie informacyjne

CZYSTE POWIETRZE - spotkanie...

Burmistrz Dobrej serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 27 marca...

Sprawozdanie z działalności w roku 2022 na stanowisku...

Sprawozdanie z działalności w roku...

Szanowni Państwo!!! Czwarty rok obecnej kadencji samorządu za nami, w związku z tym przedstawiam sprawozdanie z mojej działalności jako Burmistrza Dobrej za rok 2022. Miłej lektury...

Jak segregować odpady komunalne ?

Jak segregować odpady komunalne ?

W plikach do pobrania znajduje się poradnik, w jaki sposób prawidłowo segregować odpady komunalne.