Z życia gminy

Nowe pojemniki na odpady zmieszane dla mieszkańców Gminy Dobra

Nowe pojemniki na odpady zmieszane dla...

Nowe pojemniki na odpady zmieszane dla mieszkańców Gminy Dobra

W czerwcu Gmina Dobra przekaże Państwu pojemniki na śmieci zmieszane oraz popiół, z których będzie można korzystać od 1 lipca 2022 roku.

Obecnie kosze na śmieci, które posiadamy w naszej gminie są własnością firmy Eko Gab. Zgodnie z obowiązującym w całej Polsce systemem odbierania odpadów, który nakłada na gminę obowiązek ich odbioru i zagospodarowania Gmina Dobra ogłosiła przetarg na odbiór odpadów komunalnych, na podstawie którego podpisano umową, która będzie obowiązywała od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2023r.

Po 30 czerwca nastąpi wygaśnięciu dotychczasowej umowy, kosze należące do firmy Eko-Gab należy przygotować do zwrotu.

Gmina Dobra przygotowując, się do przetargu na kolejny okres odbioru odpadów komunalnych postanowiła zakupić kosze na śmieci dla mieszkańców, dzięki czemu kwoty w przetargu zawierają jedynie opłatę za odbiór odpadów bez dodatkowych kosztów związanych z koniecznością wyposażenia nieruchomości w pojemniki.

Samorząd gminy Dobra dla Państwa wygody zakupił kosze na zmieszane odpady komunalne oraz popiół o pojemności 120l i 240l a dla zbiorowych  (bloki) o pojemności 1100 l tak, aby każdy mieszkaniec wyposażony został w pojemnik o pojemności min. 60l na mieszkańca. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych zostaną wyposażeni w kosze o pojemności dostosowanej do ilości osób zgłoszonych w deklaracji opłaty za odpady. Zakupione pojemniki posiadają atesty są w pełni sprawne i będą one przekazane Państwu na zasadzie użyczenia. Rodzina 1-2 osobowa otrzyma kosz 120l, 3-4 osobowa 240l, a 5-6 osobowa 240l+120l itd., Pojemniki będą do odbioru na wsiach u sołtysów, natomiast dla Mieszkańców Miasta Dobra w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dobrej ul. Łąkowa 4 w godzinach 7.00 17.00.

Przekazane kosze mieszkańcy mają obowiązek utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznymi oraz wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem tzn. do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz popiołów. W pojemnikach tych nie wolno gromadzić śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, trawy i gałęzi, odpadów z remontów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ani innych odpadów podlegających segregacji. Koszy nie wolno niszczyć, ani oddawać do używania osobom trzecim. Przed rozpoczęciem użytkowania kosza bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z pojemników na odpady komunalne, który znajduje się na drugiej stronie niniejszego pisma.

W razie dodatkowych pytań bardzo proszę o kontakt z  Urzędem Miejskim w DOBREJ tel 63 279 99 31

Galeria

Brak nazwy
GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE

GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE

  Już w niedzielę 3 lipca o godzinie 12.00 na Stadionie Miejskim w Dobrej odbędą się Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze. Serdecznie Zapraszamy!

Informacje z prac modernizacyjnych ZUOK „Orli Staw”

Informacje z prac modernizacyjnych...

Informacje z prac modernizacyjnych ZUOK „Orli Staw” - prace budowlane instalacji fermentacji Trwa realizacja jednego z kluczowych i najbardziej złożonych zadań przewidzianych...

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca!

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia...

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Ojca dla wszystkich Tatusiów !!!

Czyste Powietrze - spotkanie informacyjne dla...

"Czyste Powietrze" - spotkanie...

Burmistrz Dobrej serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla Mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędzie się dnia 15 czerwca...

Rajd Rowerowy zakończony Festynem integracyjnym

Rajd Rowerowy zakończony Festynem...

Serdecznie zapraszamy na rajd rowerowy zakończony festynem integracyjnym na Stadionie Miejskim. Startujemy o godzinie 14:30 w najbliższą niedzielę 12 czerwca z Skweru Jana Pawła...

Kolejny sukces dla Gminy Dobra!

Kolejny sukces dla Gminy Dobra!

W dniu 03.06.2022r gościliśmy Pana Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, który podpisał umowy w ramach programu Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2020+ w...