Z życia gminy

POMOC DORAŹNA DLA POSZKODOWANYCH PRZEZ WICHURĘ

POMOC DORAŹNA DLA POSZKODOWANYCH PRZEZ WICHURĘ

Szanowni Państwo!

W związku z wczorajszymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w postaci silnego wiatru i opadów deszczu, które spowodowały zniszczenia szczególnie w budynkach, informujemy iż od dzisiaj przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej przy ul. Wiatraki 13 wnioski o pomoc doraźną w kwocie do 6 tysięcy zł, przeznaczoną dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. Po wpływie takiego wniosku do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy i na jego postawie zostanie przyznana pomoc doraźna.

Również od dzisiaj w Urzędzie Miejskim w Dobrej przy Placu Wojska Polskiego 10 (Biuro Obsługi Interesanta) przyjmowane są wnioski dotyczące szacowania uszkodzeń budynków lub lokali mieszkalnych (przez budynek mieszkalny należy rozumieć także budynek gospodarczy służący zaspakajaniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, w szczególności budynek inwentarski), które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku wczorajszych silnych wiatrów i intensywnych opadów deszczu. Po sporządzeniu protokołu z szacowania strat zostanie określona wielkość przysługującej pomocy, na którą zostanie złożony wniosek do Wojewody Wielkopolskiego. Po otrzymaniu akceptacji ze strony Wojewody środki finansowe na remont lub odbudowę uszkodzonych budynków zostaną przekazane na konta osób poszkodowanych.

Poniżej do pobrania i wypełnienia WNIOSEK.

 

Pliki do pobrania

  • WNIOSEK DOTYCZĄCY OCENY USZKODZEŃ BUDYNKU SPOWODOWANYCH... - 72.5kB Pobierz
PROGRAM Bożonarodzeniowego Kiermaszu Rękodzieła pt....

PROGRAM Bożonarodzeniowego Kiermaszu...

Stowarzyszenie „Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R.” wraz z Gospodarzem Gminą Dobra serdecznie zapraszają na tegoroczny Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła pt. „Pierwsza...

Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła 2022 „Pierwsza...

Bożonarodzeniowy Kiermasz...

Gmina Dobra wraz ze Stowarzyszeniem Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. serdecznie zapraszają na tegoroczny Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła pt. „Pierwsza Gwiazdka”,...

DOOR TO DOOR - zmiana zasad świadczenia usług...

DOOR TO DOOR - zmiana zasad...

Szanowni Państwo, Gmina Dobra w dniu 31 grudnia br. zakończy pierwszy z etapów jednego z największych projektów społecznych pn. „Usługi indywidualnego transportu door to...

Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła 2022 „Pierwsza...

Bożonarodzeniowy Kiermasz...

Gmina Dobra wraz ze Stowarzyszeniem Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. serdecznie zapraszają na tegoroczny Bożonarodzeniowy Kiermasz Rękodzieła pt. „Pierwsza Gwiazdka”, który...

Msza Święta za Ojczyznę, koncert pieśni...

Msza Święta za Ojczyznę, koncert...

Uroczystą Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele pw. Narodzenia NMP w Dobrej odprawioną przez  ks. kanonika Wojciecha Marciszewskiego Dziekana Dekanatu Dobrskiego z udziałem...

 Bezpłatne badania mammograficzne

Bezpłatne badania mammograficzne

W dniu 23-11-2022 w Dobrej odbędą się bezpłatne badania mammograficzne realizowane przez firmę Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. w Poznaniu. OPEN to ośrodek...

DYŻUR POSELSKI

DYŻUR POSELSKI

Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski zaprasza na dyżur poselski 9 listopada 2022 r. w godz. 14.30-16.00  w siedzibie Filii Biura Poselskiego w Turku, ul. Kolska 19.