Z życia gminy

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych...

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym Dofinansowanie zakupu komputerów dla dzieci byłych pracowników PPGR.

Gmina Dobra zaprasza do składania wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Z programu będą mogły skorzystać dzieci, wnuki i prawnuki byłych pracowników PGR. Projekt zostanie sfinansowany z funduszy europejskich – w ramach programu REACT-EU.

Celem jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy łącznie spełniają wszystkie warunki:

• zamieszkują w miejscowości/gminie, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

• są członkami rodzin (w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) osób pracujących w PGR-ach,

• nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów wraz z formularzem kontaktowym oraz informacją o przetwarzaniu danych osobowych należy składać w Urzędzie Miejskim w Dobrej. Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

Termin składania oświadczeń upływa w dniu 4.11.2021 r.

Złożenie oświadczenia nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Realizacja projektu przez Gminę Dobra uzależnione jest od pozyskania grantu oraz jego wysokości.

Gmina Dobra zastrzega, iż w przypadku nie otrzymania grantu w pełnej wysokości
na zadanie, wprowadzi dodatkowe kryteria wyboru osób uprawnionych do udziału w programie.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacje można również uzyskać kontaktując się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dobrej pod numerem telefonu:  (63) 279 90 11, (63) 279 99 22

Pliki do pobrania

  • oświadczenie_zgoda_przetwarzanie_GRANTY PPGR - 94kB Pobierz
  • Oświadczenie_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu - 141kB Pobierz
  • Oświadczenie_rodzica_opiekuna_prawnego - 141kB Pobierz
Laboratoria przyszłości

Laboratoria przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem...

Tytuł nauczyciela mianowanego

Tytuł nauczyciela mianowanego

W dniu 30.11.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrej Burmistrz Dobrej Tadeusz Gebler wręczył pani Katarzynie Chrzempiec, nauczycielce języka niemieckiego, akt nadania stopnia awansu zawodowego...

Dotacje dla OSP na termomodernizacje budynków strażnic

Dotacje dla OSP na termomodernizacje...

Siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dobra otrzymało 90-cio procentowe dofinansowanie z środków WFOŚiGW w Poznaniu z przeznaczeniem na termomodernizacje...

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2021

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 2021

Serdecznie zapraszamy i gorąco zachecamy do udziału w pierwszej edycji Jarmarku Bożonarodzeniowego w Dobrej. 12.12.2021 r. od godziny 12.30 Oferta sprzedaży zawiera wiele pysznych potraw...

Aktywne sołectwa w gminie Dobra

Aktywne sołectwa w gminie Dobra

Gmina Dobra może pochwalić się kolejnym laureatem konkursu wojewódzkiego pn. „Aktywna Wieś Wielkopolska”. Tym razem sołectwo Potworów zdobyło tytuł laureata i nagrodę...

Nowy plac rekreacyjny w Piekarach

Nowy plac rekreacyjny w Piekarach

Z przyjemnością informujemy Państwa, iż zakończone zostały prace związane z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w miejscowości Piekary, gdzie z inicjatywy mieszkańców oraz przy...

Obchody 11 LISTOPADA

Obchody 11 LISTOPADA

Serdecznie wszystkich zapraszamy do udziału w obchodach Narodowego Święta Niepodległości!

Dzielnicowy Miasta Dobra

Dzielnicowy Miasta Dobra

Z dniem 27 października 2021 roku powołano nowego dzielnicowego dla rejonu miasta Dobra. St.sierż. Marlena Łukasik objęła rejon w którym jako ustalony priorytet działań dzielnicowego będzie...